Algemene informatie

Administratie

Postadres: Postbus 780 9700 AT Groningen
Bezoekadres: Oude Boteringestraat 18
Telefoon 050-3683601
E-mail: academie@groningerforum.nl


Inschrijven

Je kunt je aanmelden via deze website zodra de cursussen daarop zijn geplaatst of via een pin betaling bij de klantenservice van de Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18. Ben je een bedrijf en betaal je voor je werknemer de kosten van de cursus dan kun je via de mail contact met ons opnemen.

Het kantoor van de Groninger Forum Academie is gehuisvest op de begane grond bij de Groninger Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18 te Groningen.
De openingstijden van het kantoor zijn:

maandag: 10:00-12:00 uur en 12.30-16.00 uur
dinsdag: 10:00-12:00 uur
woensdag: 10:00-12:00 uur en 12:30-16:00 uur
donderdag: 10:00-12:00 uur en 12:30-16:00 uur
vrijdag: 10.00-12.00 uur


BETALEN

Betaling kan geschieden:

  • met iDEAL via internet
  • via een pin betaling bij de klantenservice van de Forum bibliotheek.

De Groninger Forum Academie verstuurt géén acceptgiro’s. Cursusgelden kunnen niet op de cursus worden voldaan! Betalen in termijnen is niet mogelijk!


Tijdige aanmelding is aan te raden in verband met volgeboekt raken of eventuele annulering van cursussen die anders wel hadden kunnen doorgaan.

   

Restitutie

Terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden is mogelijk bij annulering tot 1 week voor aanvang van de betreffende cursus. Bij terugbetaling wordt steeds 10% administratiekosten ingehouden. Nadien, en als de cursus eenmaal is gestart, is geen restitutie meer mogelijk.

Toegangsbewijzen voor lezingen en éénmalige evenementen worden niet teruggenomen.

Vakantie

■ Herfstvakantie | 20 t/m 28 oktober 2018

■ Kerstvakantie | 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

■ Voorjaarsvakantie | 16 februari  t/m 24 februari 2019

■ Paasdagen | 21 + 22 april 2019

■ Meivakantie | 27 april  t/m 5 mei 2019


Certificaat

Cursisten die minimaal 80% van een cursus hebben gevolgd, kunnen na overleg met de docent desgewenst een certificaat aanvragen bij het bureau van de Groninger Forum Academie.


Kortingen

Geregistreerde donateurs van de Groninger Forum Academie ontvangen nog tot 1 januari 2019 een korting van € 10 op de lesgelden. Na deze datum houdt het donateurschap op te bestaan.

Bibliotheekleden van het Groninger Forum krijgen een korting van € 5 per cursus. Ben je nog geen lid van de Groninger Forum Bibliotheek? Je kunt al lid worden voor maar € 4 per maand

Op lezingen en eenmalige activiteiten wordt geen korting verleend. een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
 


 

 

Taalcursussen

 

Algemeen

SEIZOEN 2018/2019

 

Op onze website tref je een groot scala aan taalcursussen aan. In alle cursussen wordt aandacht besteed aan spreekvaardigheid en conversatie. Op verschillende niveaus word je kennis en vaardigheden steeds verder uitgebreid en zo krijg je gaandeweg een goede (basis)kennis van de taal. Tijdens de cursussen wordt ook zo veel mogelijk en op verschillende manieren aandacht besteed aan culturele wetenswaardigheden van het desbetreffende land.


Huiswerk

Een taal leren vergt de nodige inzet en inspanning. Alleen de lessen volgen is niet voldoende. Wil men goede resultaten behalen, dan dient men geregeld de lessen te volgen en de te behandelen stof thuis goed te leren. Voor het huiswerk moet men gemiddeld drie à vier uur per week rekenen. Bij de intensieve cursussen zal het aantal uren iets hoger liggen.


Spreekuur taaldocenten

Voor aspirant-taalcursisten Engels en Frans die niet precies weten op welk niveau zij thuishoren, bestaat de mogelijkheid met de docenten te overleggen. De docenten raden je ten zeerste aan deze spreekuren te bezoeken.

Data en plaats:

Spreekuren van de taaldocenten Engels en Frans worden op zaterdag 8 september 2018 gehouden van 11.00-14.30 uur. Locatie: Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18. Wil je een docent spreken van een van de andere talen dan kun je contact opnemen met het kantoor(050-3683601).


 

   

Niveau-indeling

Niveaus van het Europees Referentiekader
Om de niveau-indeling van de verschillende taalcursussen beter te kunnen categoriseren heeft de VU het Europese Referentiekader als uitgangspunt genomen. Sinds enkele jaren is het Europees referentiekader de standaard voor het taalonderwijs in Europa. De inhoud van elk niveau is op Europees niveau vastgelegd. Wanneer je bijvoorbeeld Engels op niveau A2 hebt dan weet iedere opleiding en werkgever binnen de EU wat je kunt. Je vindt de bewuste aanduidingen terug bij alle aangeboden taalcursussen. De onderstaande omschrijvingen betreffen het eindniveau van de cursus, niet het instapniveau.

A1 Basisgebruiker
Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en voorwerpen die men bezit). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

A2 Basisgebruiker
Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (bijvoorbeeld informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in simpele termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

B1 Onafhankelijke gebruiker
Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in vrije tijd, etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen.

B2 Onafhankelijke gebruiker
Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.

C1 Vaardig gebruiker
Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken, zonder al te duidelijk naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden.

C2 Vaardig gebruiker
Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenten en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

Twijfelt u in welke cursus Frans of Engels u past, kom dan naar de docentenspreekuren op zaterdag 9 september 2017 van 11.00-14.30 uur. Voor de andere talen kunt u contact opnemen met het kantoor (050-3683601).


Certificaat

Cursisten die minimaal tachtig procent van een cursus gevolgd hebben kunnen na overleg met de docent op eigen verzoek een certificaat krijgen.


Copyright © Groninger Forum