Cursusvoorwaarden

Gaat een cursus niet door wegens te geringe belangstelling, dan wordt het cursusgeld, zonder inhoudingen van administratiekosten, teruggestort

Cursusprijzen en aantal lessen gelden bij een minimum aantal cursisten van 7 personen. Bij cursussen waar dit aantal niet wordt gehaald zal de Groninger Forum Academie u een voorstel doen met betrekking tot het verminderen van het aantal lessen om de cursus toch door te kunnen laten gaan.

Alle cursusprijzen van met name de taalcursussen zijn exclusief cursusboeken, tenzij anders vermeld

Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling via de website met iDEAL of via een eenmalige machtiging worden voldaan. Betaling op de cursus en betaling in termijnen is niet mogelijk. Toegang tot de cursussen uitsluitend op vertoon van een geldig deelnemersbewijs.

Het management behoudt zich het recht voor om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, een bepaalde cursus door een andere docent dan in het programmaboekje staat vermeld, te laten geven.

Ondanks de zorg die door de Groninger Forum Academie aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan de Groninger Forum Academie niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens op de site.
Bezoekers en/of gebruikers van de site www.vugroningen.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door de Groninger Forum Academie aangeboden informatie.

De Groninger Forum Academie  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook ontstaan tijdens door de Groninger Forum Academie georganiseerde activiteiten.

Copyright © Groninger Forum