Donateur worden

Belangstellenden die nog geen donateur van de Groninger Forum Academie zijn en die er prijs op stellen de programma’s direct bij verschijnen thuis bezorgd te krijgen, wordt aangeraden zich als donateur aan te melden. De contributie bedraagt € 12,00. Voor (echt)paren € 19,00. Donateurs ontvangen een korting van € 10 op de lesgelden en ontvangen een brochure tweemaal per jaar per post. Je kunt het bedrag storten op rekening NL72RABO0142856576 ten name van Het Groninger Forum te Groningen onder vermelding van ‘nieuwe donateur’.

Op lezingen en eenmalige activiteiten wordt geen korting verleend.

Donateurs die hun donateurschap willen opzeggen, dienen dat te doen vóór 1 december van het lopende jaar.

* Verplicht in te vullen


 
 
 

Copyright © Groninger Forum